O nas

O nas

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z o.o.

Spółka Gdańskie Usługi Komunalne została powołana przez Gminę Miasta Gdańsk do realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku, a w szczególności w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi w sposób zapewniający dbałość o środowisko naturalne oraz minimalizację uciążliwości dla mieszkańców.

Kompleksowo odbieramy odpady od mieszkańców i firm z rejonu VI, czyli dzielnic:

  • VII Dwór,
  • Brętowo,
  • Piecki-Migowo,
  • Suchanino,
  • Siedlce,
  • Ujeścisko-Łostowice.

 

Naszym zadaniem jest również usuwanie nielegalnych wysypisk, które zgłaszają nam mieszkańcy Gdańska. Z przyjemnością angażujemy się również w inicjatywy takie jak festyny dla dzieci, wydarzenia sportowe czy też inicjatywy sprzątania dzielnic, plaż i lasów. Niewątpliwie, każda impreza organizowana przez Miasto, mająca na celu promowanie ekologicznej postawy mieszkańców oraz selektywną zbiórkę odpadów jest dla nas godna uwagi i naszego zaangażowania.

Dodatkowo, na terenie całego Gdańska dbamy o odbiór odpadów z tzw. gniazd segregacyjnych ustawionych w różnych punktach miasta, w których zbierane są: szkło, metale i tworzywa sztuczne oraz papier.

Dysponujemy nowoczesnym taborem samochodów. Wiele z nich może zabierać 2 frakcje, dzięki czemu jest możliwość wywożenia dwóch rodzajów odpadów jednocześnie, bez ich mieszania. Oba rozwiązania zaprojektowane są w taki sposób, aby unoszenie i opróżnianie
pojemników na odpady uniemożliwiało przedostanie się odcieków na zewnątrz zabudowy.

Wśród naszej floty jest również specjalny samochód myjący, dzięki czemu możemy regularnie czyścić i odkażać pojemniki na śmieci mieszkańców.

Wszystkie pojazdy wyposażone są w specjalny system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów, dzięki czemu dostępna będzie na bieżąco informacja o lokalizacji i pracy wszystkich aut. To rozwiązanie pozwala szybko reagować na nieprzewidziane sytuacje i dostosowywać się do oczekiwań mieszkańców.

Wciąż wzmacniamy swoją pozycję wśród przedsiębiorstw z sektora odbioru odpadów w Polsce w zakresie efektywności działania, jakości świadczonych usług, innowacyjnych rozwiązań oraz optymalnego wykorzystania zasobów.

Od czerwca 2023 roku, świadczymy usługę mechanicznego oczyszczania nawiarzchni dróg na terenie Gminy Miasta Gdańska - Zakres II Rejon Południowy. Zadanie obejmuje:

1)      Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg, opasek, krawężników i zatok,
2)      Zmywanie oczyszczonych nawierzchni jezdni dróg, opasek, krawężników i zatok,
3)      Oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg, opasek i krawężników wraz ze zmyciem – na zlecenie,
4)      Zmywanie nawierzchni jezdni dróg, opasek i krawężników – na zlecenie,
5)      Oczyszczanie zatok przeznaczonych do postoju pojazdów – na zlecenie,

oraz

6)     Interwencyjne i ręczne oczyszczanie nawierzchni jezdni dróg, opasek i krawężników wraz ze zmyciem, obejmujące także likwidację wypływów – na zlecenie.

Dbanie o środowisko naturalne, potrzeby klientów i rozwój pracowników jest wpisane w codzienną naszą działalność.
Zależy nam na tym, aby być bliżej mieszkańców i słuchać ich potrzeb.  

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana Aktem Założycielskim z dnia 21.08.2008 r. (tekst jednolity z dnia 06.04.2017 r. sporządzony przez notariusza w Gdańsku Piotra Langowskiego w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 2394/2017) oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

Wstecz

Szybki kontakt

Masz pytania dotyczące segregacji?
Chcesz zamówić pojemniki?
Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin