Aktualności

Gdańskie Usługi Komunalne operatorem w zakresie selektywnej zbiórki odpadów

Uchwałą z dnia 31 sierpnia 2017 roku Rada Miasta Gdańska powierzyła Gdańskim Usługom Komunalnym Spółce z o.o. na okres 10 lat wykonywanie zadań własnych Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku obejmujących:

  1. zapewnienie warunków selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, stanowiących uzupełnienie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, składających się z zestawów pojemników ustawionych na terenach Gminy przeznaczonych do użytku publicznego, obejmującego następujące frakcje odpadów:
    papier, szkło oraz tworzywa sztuczne - od dnia 15 września 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,
    papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne - począwszy od dnia 1 kwietnia 2018 r.
  2. zapewnienie warunków wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych poprzez organizowanie objazdowego systemu przyjmowania odpadów niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącego uzupełnienie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - począwszy od dnia 15 września 2017 r.,
  3. usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, znajdujących się we władaniu Gminy - począwszy od dnia 21 lutego 2018 r.
Wstecz

Szybki kontakt

Masz pytania dotyczące segregacji?
Chcesz zamówić pojemniki?
Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin