O nas

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z o.o.

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego powołaną przez Gminę Miasta Gdańsk w celu realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Spółka od 1 kwietnia 2018 roku będzie kompleksowo odbierać odpady od mieszkańców z rejonu VI, czyli dzielnic: VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice.  

Natomiast z terenu całego Gdańska firma odbiera już odpady z tzw. gniazd segregacyjnych ustawionych w różnych punktach miasta, w których zbierane są poszczególne frakcje odpadów: szkło, tworzywo sztuczne oraz makulatura. Aktualnie Spółka odbiera odpady z niemal 1300 gniazd. 

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powoałana Aktem Założycielskim z dnia 21.08.2008 r. (tekst jednolity z dnia 06.04.2017 r. sporządzony przez notariusza w Gdańsku Piotra Langowskiego w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 2394/2017) oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

Wstecz

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin