O nas

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z o.o.

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką prawa handlowego powołaną przez Gminę Miasta Gdańsk w celu realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, a w szczególności w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Spółka od 1 kwietnia 2018 roku będzie kompleksowo odbierać odpady od mieszkańców z rejonu VI, czyli dzielnic: VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice.  

Natomiast z terenu całego Gdańska firma odbiera już odpady z tzw. gniazd segregacyjnych ustawionych w różnych punktach miasta, w których zbierane są poszczególne frakcje odpadów: szkło, tworzywo sztuczne oraz makulatura. Aktualnie Spółka odbiera odpady z niemal 1300 gniazd. 

Gdańskie Usługi Komunalne dysponować będą najnowocześniejszym sprzętem, w tym samochodami do wywozu dwóch rodzajów odpadów jednocześnie oraz tzw. "śmieciarki bębnowe" przeznaczone do transportu bioodpadów. Będzie także auto do odbioru przeterminowanych leków, samochody mieszczące odpady wielkogabarytowe oraz kontenery. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej zadbać o czystość Gdańska.

Wszystkie samochody wyposażone będą w specjalny system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów, dzięki czemu dostępna będzie na bieżąco informacja o lokalizacji i pracy wszystkich aut. To pozwoli szybko reagować na nieprzewidziane sytuacje i dostosowywać się do oczekiwań mieszkańców.    

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powoałana Aktem Założycielskim z dnia 21.08.2008 r. (tekst jednolity z dnia 06.04.2017 r. sporządzony przez notariusza w Gdańsku Piotra Langowskiego w formie aktu notarialnego Repertorium A nr 2394/2017) oraz ustaw regulujących działalność spółek kapitałowych, w których udziały posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

 

Wstecz

Szybki kontakt

Masz pytania dotyczące segregacji?
Chcesz zamówić pojemniki?
Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin