Aktualności

Podpisanie umowy z Gminą Miasta Gdańska

Gmina Miasta Gdańska, w dniu 13 września 2017 r., podpisała z Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. umowę na wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku, polegających na:

1) zapewnieniu warunków selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, obejmującego następujące frakcje odpadów:

a) papier, szkło oraz tworzywa sztuczne - od dnia 15 września 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,

b) papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne - począwszy od dnia 1 kwietnia 2018 r.

2) zapewnieniu warunków wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych poprzez organizowanie objazdowego systemu przyjmowania odpadów niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącego uzupełnienie PSZOK.

Wstecz

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin