Aktualności

Podpisanie umowy z Gminą Miasta Gdańska

Gmina Miasta Gdańska, w dniu 13 września 2017 r., podpisała z Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. umowę na wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku, polegających na:

1) zapewnieniu warunków selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, obejmującego następujące frakcje odpadów:

a) papier, szkło oraz tworzywa sztuczne - od dnia 15 września 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,

b) papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne - począwszy od dnia 1 kwietnia 2018 r.

2) zapewnieniu warunków wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych poprzez organizowanie objazdowego systemu przyjmowania odpadów niebezpiecznych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącego uzupełnienie PSZOK.

Wstecz

Szybki kontakt

Masz pytania dotyczące segregacji?
Chcesz zamówić pojemniki?
Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin