Archiwalne zamówienia publiczne

Archiwalne zamówienia publiczne

Dostawa trzech samochodów o napędzie elektrycznym dla Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. PN/3/2021

Czytaj więcej

Dostawa trzech samochodów o napędzie elektrycznym dla Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. PN/2/2021

Czytaj więcej

Dostawa czterech zamiatarek ulicznych dla Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. - PN/1/2021

Czytaj więcej

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Czytaj więcej

Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki PN/5/2020

Czytaj więcej

Świadczenie usług pracowniczych dla Gdańskich Usług Komunalnych Sp. z o.o. PN/4/2020

Czytaj więcej

Budowa systemów fotowoltaicznych na terenie przedsiębiorstwa Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Gdańsku PN/3/2020

Czytaj więcej

Najem systemu elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych wraz z wdrożeniem PN/2/2020

Czytaj więcej

Sukcesywna dostawa pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych - PN/1/2020

Czytaj więcej

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych typu hakowiec - PN/9/2019

Czytaj więcej

Dostawa pojazdu specjalistycznego typu hakowiec - PN/8/2019

Czytaj więcej

ogłoszenie wstępne

Czytaj więcej

Dostawa zabudowy śmieciarki - PN/7/2019

Czytaj więcej

Sukcesywna dostawa kontenerów do gromadzenia odpadów - PN/5/2019

Czytaj więcej

Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch samochodów osobowych PN/4/2019

Czytaj więcej

Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu elektrycznego z kabiną do przewozu towarów PN/3/2019

Czytaj więcej

Wykonanie i sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne - PN/2/2019

Czytaj więcej

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne

Czytaj więcej

Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki PN/1/2019

Czytaj więcej

Dostawa pojazdu typu ładowarka traktorowa PN/8/2018

Czytaj więcej

Dostawa pojazdu typu ładowarka traktorowa PN/7/2018

Czytaj więcej

Dostawa pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych - PN/6/2018

Czytaj więcej

Dostawa pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych - PN/5/2018

Czytaj więcej

Sukcesywna dostawa naklejek do oznakowania pojemników na odpady komunalne PN/4/2018

Czytaj więcej

Wykonanie i sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne PN/3/2018

Czytaj więcej

Dostawa worków na odpady komunalne PN/2/2018

Czytaj więcej

Wykonanie i sukcesywna dostawa worków na odpady komunalne PN/1/2018

Czytaj więcej

Wykonanie i dostawa naklejek do oznakowania pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych PN/9/2017

Czytaj więcej

Dostawa urządzenia myjącego - doposażenia śmieciarki, służącego do mycia każdego typu pojemników, przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych - PN/7/2017

Czytaj więcej

Dostawa pojazdów służących do odbioru odpadów PN/6/2017

Czytaj więcej

Dostawa pojazdu służącego do mycia każdego typu pojemników, przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych PN/8/2017

Czytaj więcej

Dostawa pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych PN/5/2017

Czytaj więcej

Dostawa i wdrożenie systemu elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzenia odbioru odpadów komunalnych 4/PN/2017

Czytaj więcej

Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznego pojazdu do odbioru odpadów PN/3/2017

Czytaj więcej

Dostawa specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów PN/2/2017

Czytaj więcej

"Dostawa w formie leasingu operacyjnego specjalistycznych pojazdów do odbioru odpadów" PN/1/2017

Czytaj więcej
Wstecz

Szybki kontakt

Masz pytania dotyczące segregacji?
Chcesz zamówić pojemniki?
Zadzwoń lub napisz do nas!

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin