Zakres działalności

Cel działalności Spółki

Celem działalności Spółki jest realizacja zadań Gminy Miasta Gdańska w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w szczególności w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obecnie Spółka przygotowuje się do kompleksowego odbioru odpadów komunalnych wszystkich frakcji. Od 1 kwietnia 2018 rok bedzie odbierać odpady od mieszkańców dzielnic z rejonu VI,  czyli VII Dwór, Brętowo, Piecki-Migowo, Suchanino, Siedlce, Ujeścisko-Łostowice. Z obszaru całego Gdańska firma odbiera już odpady z niemal 1300 gniazd segregacyjnych, w których zbierane są frakcje odpadów: szkło, towrzywa i makulatura.

Gdańskie Usługi Komunalne dysponować będą najnowocześniejszym sprzętem, w tym samochodami do wywozu dwóch rodzajów odpadów jednocześnie oraz tzw. "śmieciarki bębnowe" przeznaczone do transportu bioodpadów. Będzie także auto do odbioru przeterminowanych leków, samochody mieszczące odpady wielkogabarytowe oraz kontenery. Wszystko po to, aby jeszcze lepiej zadbać o czystość Gdańska.

Wszystkie samochody wyposażone będą w specjalny system elektronicznego ewidencjonowania i potwierdzania odbioru odpadów, dzięki czemu dostępna będzie na bieżąco informacja o lokalizacji i pracy wszystkich aut. To pozwoli szybko reagować na nieprzewidziane sytuacje i dostosowywać się do oczekiwań mieszkańców.    

Wstecz

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych.

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl

Kontakt

Gdańskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Gdańskie Inwestycje Komunalne)

+48 58 722 01 00

biuro@guk.gda.pl 

www.guk.gda.pl

ul. Konna 35, 80-174 Otomin